Moscow
Tokyo
Sofia
London
New York
 

Иде ли краят на вечния длъжник

Идеята за 10-годишна давност за дълговете на физически лица трябва да се обмисли добре

Георги Георгиев, 11 Септември 2017 07:24 Увеличи текста Намали текста

Мнозина с проблемни дългове се обнадеждиха от намеренията парламентът да гласува промени в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и да се въведе абсолютен 10-годишен давностен срок, след изтичането на който всички необезпечени задължения на физическите лица да се погасяват. Предложението е да се създаде нов чл. 112 в ЗЗД, който с един замах да реши натрупани проблеми. Но дали е толкова лесно?

Къде стяга обувката

В нашето законодателство има добре уредена процедура за обявяване на неплатежоспособност на търговци, но когато стане въпрос за физически лица, които не упражняват търговска дейност, ситуацията е съвсем различна, се изтъква в мотивите на вносителите от ГЕРБ. Липсва каквато и да е възможност едно физическо лице, когато не може да погаси своите изискуеми задължения, да започне процедура по фалит. В повечето европейски държави има въведен регламент за потребителски и лични фалити, но в България към настоящия момент няма такава нормативна база, макар да имаше идеи и за това.

Бреме

Идеята е физическите лица да получат шанса да започнат на чисто да градят своята семейна икономика. Според вносителите интересите на кредиторите са достатъчно защитени, защото 10 години е дълъг срок, в който те реално могат да съберат вземанията си. 


Повече четете в бр. 77 стр. 36 на сп. "Икономика"
Принтирай