Moscow
Tokyo
Sofia
London
New York
 

Идеите движат промяната, а не парите

Бизнесът е в постоянна надпревара

Вече сме във времето на икономика, която не се основава толкова на капитали, колкото на знания, идеи, иновации. Бързината е определяща и вече не големият изяжда малкия, е бързият поглъща бавния. Жизненият цикъл на продуктите се скъсява и непрекъснато има нужда от иновации.

Парите се насочват не толкова към разширяването на нови мощности, колкото към идеи, които ще донесат висока добавена стойност. Клиентите са много по-добре информирани, те търсят и сравняват оферти, поставят своите изисквания и избират най-доброто. Инвеститорите са по-иновативни и са двигател на промяната. Живеем в т. нар. просветена конкуренция, където се състезават не капитали и производствени мощности,  а идеи. Днес бизнес може да се стартира и бързо да се разшири с минимален капитал.

Промяната става начин на мислене, а не е просто начин за оцеляване. Компаниите се стремят сами да създадат бъдещето, вместо да чакат то да ги застигне и да се нагодят към него. Управлението се децентрализира чрез реинженеринг, кооперативи, модел на холокрацията, проектни екипи, аутсорсинг. 

Принтирай