Moscow
Tokyo
Sofia
London
New York
 

Лековитото злато на България

Билкарството е бизнес с потенциал

Тони Григорова, 17 Юли 2017 07:24 Увеличи текста Намали текста

Билкарството в България е поминък, който се предава от поколение на поколение. То има традиции, здраво вкоренени в бита и навиците на хората. Събирането на билки е бизнес, но много хора правят това само за собствени нужди.

В нашата страна има изключително разнообразие на билки и лечебни растения – те са около 700 вида, но стотина имат по-голямо стопанско значение, като над 200 вида се събират с търговска цел.  Годишно се обработват 15-17 000 т лечебни растения, от които близо 90% се изнасят. Тези резултати поставят България на лидерското място в Европа и на едно от първите в света по количество на изнесените билки. Билките у нас са добре проучени. Твърде къса е обаче веригата на добавената стойност, тъй като на родна земя малка част от тях имат приложение във фармацевтиката, в производството на храни и козметика, както и в други продукти и услуги, в които билките може да намерят място

Повече четете в бр. 75 стр. 74 на сп. "Икономика"
Принтирай