Moscow
Tokyo
Sofia
London
New York
 
Огнян Траянов:

Персонализираните изделия идват

Чрез технологиите човечеството ще има партньор за творчество

Огнян Траянов е собственик и изпълнителен директор на българската софтуерна компания ТехноЛогика. Той е председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и член на Контролния съвет на Българската асоциация по информационни технологии. Инициатор е на програмата  „Инженерното образование – солидно и работещо“. Огнян Траянов е отличен  с първата награда в категорията „За принос в развитието на информационните и комуникационните технологии” в конкурса „Мистър Икономика” през 2012 г. и е финалист в конкурса „Мениджър на годината 2014”. Почетен консул е на Република Филипини в България.

Свикнахме технологиите непрекъснато и ускоряващо да се развиват, създавайки възможности да сме по-продуктивни и да живеем по-добре. Но в следващите години ще сме свидетели на бурно развитие, което обобщаваме като Четвърта индустриална революция. Моето виждане е, че тя надхвърля развитото компютърно интегрирано производство, върху което фокусира понятието Industry 4.0. Тя ще промени почти всички сфери на човешкия живот с три отличителни черти: достъпност, персонализация и интелектуализация. Повече четете в бр. 71 стр. 64 на сп. "Икономика"
Принтирай