Moscow
Tokyo
Sofia
London
New York
 

Нова защита на личните данни

Мярката вероятно ще има ползотворен ефект за потребителите

Александър Александров, 11 Септември 2017 07:18 Увеличи текста Намали текста

През последните години дигиталните технологии промениха осезаемо живота на всички ни. Нови онлайн услуги и мобилни приложения улесниха комуникацията помежду ни, споделянето на информация, маркетирането на услугите на малкия и среден бизнес. Пазаруването вече става електронно, а разплащанията, административните услуги, достъпът до здравеопазване и обучение са на път да го последват. Всичко това създаде много нови възможности за бизнес и направи по-добър живота на гражданите. Но и донесе със себе си нови рискове и заплахи.

Тези промени ще станат още по-дълбоки под въздействието на нови технологии като изкуствения интелект и „Интернет на нещата“ (Internet of Things), които тепърва предстои да навлязат в живота ни по-масово. Данните са новият „петрол“ на съвременния свят, с тази разлика, че треската за този

безценен ресурс

не е насочена към отделни богати на залежи местности, а обхваща целия свят. Използването на личните данни на потребителите се оказа една от основните причини за критики към някои от най-разпознаваемите онлайн услуги и платформи като Facebook и Google. Сблъсък, който тепърва предстои да се засили в бъдеще.

В тези условия Европейският парламент се опитва да въведе ред в хаоса, създавайки изцяло нов регламент за защита на личните данни на потребителите на континента. Нормативният акт се нарича Регламент (ЕС) 2016 / 679 на Европейския парламент и Съвет. Приет е на 27 април 2016 г. и предстои да влезе в сила през май 2018 година. С него ще бъде заменена Директива 2002/58/EO, която към момента регулира обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност, но според мнозина е много остаряла и не взима предвид най-новите тенденции в сегмента на онлайн услугите.Повече четете в бр. 77 стр. 92 на сп. "Икономика"
Принтирай