Moscow
Tokyo
Sofia
London
New York
 

Нови директори в група "Монбат"

Петър Бозаджиев и Виктор Спириев влизат в управлението

Петър Бозаджиев поема задачите на изпълнителен директор на икономическата група Монбат и е на пряко подчинение на Атанас Бобоков в качеството му на главен изпълнителен директор и председател на Борда на директорите на Монбат АД. 

Г-н Бозаджиев е активно въвлечен в развитието и устойчивия растеж на икономическата група Монбат, която от пазарна капитализация 96 милиона евро през 2012 достига 227 милиона евро към настоящия момент. 

През последните пет години г-н Бозаджиев бе групов финансов директор на Монбат, както и пряк ръководител на дългосрочната програма за оптимизация и усъвършенстване на групата. Г-н Бозаджиев също така ще поеме позицията на главен мениджър на Monbat holding GmbH - компанията, чрез която ще се трансформират новопридобитите компании в областта на литиево-йонни батерии - Gaia и EAS Germany. Това е област, чрез която Монбат ще диверсифицира бизнеса си през следващите пет години. 

Петър Бозаджиев има дългодишен опит в областта на корпоративно управление и бизнес трансформации, което е било обект и на неговата пряка дейност като ръководител в PwC Consulting, IBM Global Business Services и KPMG Operational Restructuring. 

Виктор Спириев заема позицията на групов финансов директор на групата Монбат като естествен първоприемник на г-н Бозаджиев. Г-н Спириев ще продължи процеса на разгръщане и модернизиране на финансовата функция в контекста на непрекъснат растеж на групата и продължаващо усъвършенстване на отчетността към институциите и инвестиционната общност. 

Отговорностите му като част от финансовия екип на Монбат, Приста Ойл като старши съдружник в PriceWaterhouseCooper до момента са включвали бизнес планиране, управленска отчетност и мениджмънт рипортинг, краткосрочно и дългосрочно структуриране, планиране и управление на финансови ресурси, управление и финансово контролиране на бизнес процеси.
Принтирай