Moscow
Tokyo
Sofia
London
New York
 
Снимка: Личен архив
Кирил Бошов:

Новите технологии ще променят из основи всеки бизнес

Застраховането ме научи на търпение

Татяна Явашева, 09 Октомври 2017 07:22 Увеличи текста Намали текста

Кирил Бошов е главен изпълнителен директор на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД. Има 15-годишен опит на висши ръководни длъжности в областите финанси и застраховане. Бил е главен счетоводител на “Мобиком” – първият мобилен оператор в България (1995-1997); зам.-председател на Съвета на директорите и прокурист на ТБ “Евробанк” АД (1997 - 2000); председател на УС на “ЗД Евроинс” АД (2000 – 2008), като през 2006 г. Асоциацията на инвеститорите в България присъжда на компанията награда за “Дружество с най-добро корпоративно управление”; председател на Съвета на директорите на ”Евроинс Иншурънс Груп” АД; зам.-председател на Съвета на директорите на “Евро-Финанс” АД от 2006 г. и председател на УС на „Еврохолд България” от 2006 г. Притежава магистърска степен по “Счетоводство и контрол” от УНСС. Владее английски и руски език.


Застраховането ме научи на търпение.

Сигурност – за един застраховател тази дума е клише. В света, в който живеем, отдавна няма нищо сигурно

В бизнеса гледам през призмата на това как да изпитвам удоволствие от всичко, което правя.

Когато си на върха на една компания, в чието създаване  си участвал от първия ден, това не е нещо, което чувстваш като постижение. По-важно е постоянно да мислиш как компанията да е на върха, когато ти вече няма да си начело. 

Постижението, което обещава нов хоризонт на развитие, е навлизането на новите технологии във всички бизнеси и в частност в застраховането. През следващите 10 години т. нар. иншуртех компании ще променят из основи дори такъв консервативен бизнес като застраховането.Повече четете в бр. 78 стр. 38 на сп. "Икономика"
Принтирай