Moscow
Tokyo
Sofia
London
New York
 
Снимка: МТСП

Пенсиите не били преизчислени погрешно

4900 пенсионери получили по-рано увеличение

Социалният министър Бисер Петков сам се опроверга относно преизчислението на пенсиите от 1 юли 2017 г. По-рано той обяви, че е допусната грешка и на някои пенсионери е начислено по-малко от предвиденото по закон увеличение от 2,4 на сто. На пресконференция днес следобед обаче той каза, че грешка не била допусната. 

НОИ е приложил точно Закона за пенсиите, но има група пенсионери, при които няма реално увеличение.

Става дума за тези, които през 2006 г. са получили повторно увеличение на пенсиите - тогава е дадено допълнително увеличение на най-ниските пенсии, които същевременно са ограничени по размер и това се отнася до 4900 пенсионери, съобщава Дарик.

Министърът поясни, че от 2017 г. има нов механизъм за преизчисляване и индексиране на пенсиите, който замести прилаганото дълги години т. нар. швейцарско правило. Новото е, че старият размер на пенсията не се увеличава пряко със съответния процент, получен по швейцарското правило.

Процентът на увеличение на пенсиите за т. г. е 2,4% на база данните за средния осигурителен доход и на индекса на потребителските цени за 2016 г. До 1 януари т. г. тежестта на година осигурителен стаж беше 1,1%, а от 1-ви януари 2017 г. за новите пенсии и от 1 юли 2017 г. за старите нарасна с 1,26%, което е, всъщност, нарастване с 2,4%.

Този нов механизъм, приет през 2015 г., като част от пенсионната реформа, тази година за първи път беше приложен на практика. Целта е да се стимулира участието в пенсионната система и да се отчита осигурителния принос на лицата в по-голяма степен, подчерта министър Петков. 

С преизчисляването на пенсиите се определя нов размер на пенсиите към датата на отпускането на пенсията, каза Петков. В масовия случай увеличението е с 2,4%, но има и малко на брой, при които пенсиите нямат реално увеличение - именно това са тези 4900 пенсионери. 
Има жалби от пенсионери в НОИ, но тези жалби не са много, поясни той.

Според него тези 4900 пенсионери във времето са получили повишение и са били облагодетелствани и тъй като действащият в момента закон е приложен правилно, нямало основание сега да се ревизират цифрите и да им се изплащат допълнително пари.

Получените жалби са 160 на брой, каза управителят на НОИ Ивайло Иванов. Всички те са получили минимална пенсия от 200 лева, колкото е размерът й от 1 октомври 2017 г.
Принтирай