Moscow
Tokyo
Sofia
London
New York
 
Проф. Теодора Георгиева:

Предприемачество да се изучава от началните класове

Бизнесът има нужда от "правилните" стимули

Мая Цанева, 19 Юни 2017 07:22 Увеличи текста Намали текста

Проф. Теодора Георгиева е заместник-ректор по научноизследователската дейност в Международното висше бизнес училище, Ботевград, и старши експерт във Фондация „Приложни изследвания и комуникации”. Тя координира работата по подготовката на годишния доклад Иновации.бг, който анализира състоянието и възможностите за развитие на националната иновационна система.

Проф. Георгиева, Вие и екипът Ви изготвяте доклада "Иновации.бг" вече 13 години. Как се променя отношението на бизнеса и политиката към иновациите? Защо днес те са "модерни"?

Иновациите са не просто „модерни“, те са единственият начин за печелене на конкурентни предимства. Това важи както за отделните фирми, така и за националните и регионалните икономики. През последните години бизнесът демонстрира все по-ясно изразена подготвеност при разработването на иновационни проекти, при печеленето на външно финансиране и взаимодействието с изследователски и университетски звена. Но административните структури все още трудно се адаптират към ясните и прозрачни процедури за работа, характерни за държавите-иновационни лидери.Повече четете в бр. 74 стр. 68 на сп. "Икономика"
Принтирай