Moscow
Tokyo
Sofia
London
New York
 

Етикет "регламент"

Нова защита на личните данни

Мярката вероятно ще има ползотворен ефект за потребителите

Нови правила за етикетите на храните

Ще се изписва цялата информация за продуктите, включително за алергени