Moscow
Tokyo
Sofia
London
New York
 

Етикет "MyMall"

Молът, който расте бързо

Васил Георгиев и Виктор Викторов разказват как MyMall се разви на три пазара